Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Organizačná štruktúra úradu

Personálne obsadenie 

Eva Bačová - ekonóm, učtovník (t. č. 037/64 10 183), e-mail:ekonom@luzianky.sk
Renáta Bírová - referent správy obce (t. č. 037/64 10 180), e-mail:podatelna@luzianky.sk
Mgr. Alžbeta Rigová - referent, matrika (t. č. 037/64 10 185), e-mail:matrika@luzianky.sk
Ing. Mária Koscelanská - referent, dane (t. č. 037/64 10 181), e-mai:dane@luzianky.sk 
Ing. Ivan Habiňák - samostatný referent pre správu obce a investície, e-mail: ivan.habinak@luzianky.sk
Helena Cigáňová - doručovateľka, upratovačka (t. č. 037/64 10 186)
Ivan Ševčík - mechanik, správca obec. zariadení (t. č. 0907 624 442) 
Ivan Kiko - mechanik, správca obec. zariadení 
Dana Tatarová - správca a prevádzkár kultúrneho domu (t. č. 0908 470 727) 

PhDr. Peter Arpáš - člen sociálnej komisie - sociálne poradenstvo - stretnutie po telefonickej dohode (t. č. 0903 589 021)