Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)

Prvý písomný doklad k činnosti Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) v našej obci pochádza z roku 1940, pričom sa v ňom udáva obsah hasičského inventára miestnych požiarnikov. Po zlúčení našej obce s mestom Nitra v roku 1976 Dobrovoľný hasičský zbor v Lužiankach postupne zanikol. Po opätovnom osamostatnení našej obce v roku 1993 bol  prijatý zákon, ktorý  ukladal povinnosť zriadiť DHZ v obciach. Ustanovujúca schôdza DHZ sa uskutočnila 13.06.2003, kedy sa na prvom Valnom zhromaždení za účasti 7 občanov obce Lužianok ustanovil alebo znovu založil nový výbor a samotná organizácia DHZ v zložení:

Ing. Dušan Spáč - predseda, Marek Spáč - veliteľ,  Martin Cocher – podpredseda, Ignác Chudiak – pokladník, hospodár,  Jozef Polačik - predseda revíznej komisie, Marek Štefanka, Peter Kováč. Následne sa prihlásili do DHZ aj Patrik Bihari, Milan Krajčo, Michal Minár,  Slavomír Štefanka, Marek Kolár, Roman Králik.

Obnovený DHZ v obci Lužianky zápasil s množstvom problémov, ako napr. zabezpečenie potrebnej techniky, vybavenia, ale aj priestorov na činnosť organizácie. Obecný úrad bol k činnosti a poslaniu DHZ naklonený a ponúkol organizácii vodáreň a bývalú miestnosť pre uhlie v areáli ZŠ, ktorú si následne naša organizácia svojpomocne opravila a ktorú využívame dodnes.

Vo voľbách na výročnej  členskej schôdzi v roku 2012 bol za  predsedu organizácie zvolený p. Ignác Chudiak, ktorý ju viedol až do svojej smrti v roku 2015. Od tohto roku vedie DHZ ako predseda p. Martin Cocher a veliteľom je p. Peter Chudiak.

Na začiatku roku 2019 sme evidovali 32 členov a 8 mladých hasičov. Všetci aktívni členovia sa celoročne podieľajú na úlohách, či už v oblasti súťaží v požiarnom športe, ale aj pre potreby obce ako napr. brigády, organizovanie rôznych akcií, preventívnej činnosti. DHZ pomáha aj občanom napr. pri ťahaní vody zo zatopených pivníc, pri povodniach, pri prácach na prečistení studní, ale aj pri požiaroch, ktoré vznikli v našej obci.

Stále hľadáme do nášho DHZ nových kolegov, ktorí by sa chceli riadiť heslom hasičov: BOHU NA SLÁVU A ĽUĎOM NA POMOC.

Tak neváhaj a prihlás sa.

Facebook stránka DHZ v Lužiankach

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Dobrovoľný hasičský zbor v Lužiankach:

Predseda DHZ Martin Cocher 0905 264 813
Veliteľ DHZ Peter Chudiak 0905 214 950

 

 

 

Naša účasť na súťažiach a podujatiach: