Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Vývoz odpadu

Vážení občania,

 

nálepky na vývoz komunálneho odpadu na rok 2024 začneme predávať od 03. januára 2024. Nálepky si môžete zakúpiť ročné za cenu 93,60 € alebo polročné za cenu 46,80 €. Cena jednorazového lístka na vývoz komunálneho odpadu je 3,60 €.

Upozorňujeme občanov, ktorí vlastnia 240 l nádobu, že je potrebné na túto skutočnosť upozorniť pracovníčku obecného úradu pri kúpe nálepky. Cena nálepky na 240 l nádobu na celý rok je 187,20 €, polročná 93,60 €. V prípade, že kupujete jednorázové smetné lístky na 240 l nádobu, je potrebné si zakúpiť na jeden vývoz  dva kusy lístkov.

Občanom, ktorí mali v roku 2023 zakúpenú nálepku, bude v mesiaci január prvý vývoz realizovaný bez potreby zakúpenej a nalepenej nálepky. Občania, ktorí využívajú jednorázové smetné lístky, musia lístok na smetnú nádobu zavesiť.                                                                                                                                                                                                         

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lužiankach na svojom zasadnutí  dňa

  1. 12. 2023 schválili poskytnutie príspevku 3 ks lístok na vývoz komunálneho odpadu v roku 2024 občanovi s trvalým pobytom v obci Lužianky, ak dovŕšil 70 a viac rokov života k 31. 12. 2023, v prípade manželského páru si nárok uplatní jeden z nich. Ďalej OZ odsúhlasilo poskytnutie príspevku 3 ks lístkov pre držiteľov ZŤP do 70 rokov, maximálne v počte 3 ks lístkov na domácnosť ako aj poskytnutie 3 ks lístkov na komunálny odpad zdarma plienkovanému občanovi do 70 rokov veku k 31. 12. 2023, maximálne v počte  3 ks na domácnosť.

Poslanci OZ schválili poskytnutie  príspevku 3 ks lístkov a  plastových vriec  na vývoz komunálneho odpadu v roku 2023 rodičovi - občanovi s trvalým pobytom v obci Lužianky, ktorý sa stará o dieťa do dovŕšenia  2 rokov veku dieťaťa k 31.12. 2024.

 

Lístky si môžete prevziať od  01. februára 2024 na Obecnom úrade v Lužiankach. Pri preberaní lístkov je potrebné predložiť občiansky preukaz a preukaz ZŤP. Pri plienkovanom občanovi je potrebné doložiť doklad, že mu boli plienky predpísané.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Obecný úrad Lužianky

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2023

 

Na základe zákona č. 329/2018, § 4, od. 6 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je obec povinná na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, a na úradnej tabuli obce zverejniť informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok do 28. februára príslušného kalendárneho roka.

V obci Lužianky je úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 60,29%

Hmotnosť vytriedených zložiek komunálneho odpadu je 1 027,357 t hmotnosť komunálnych odpadov vzniknutých v obci je 1 703,977 t

Na základe nariadenia vlády SR č.330/2018 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška sadzieb za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov, je obec Lužianky podľa úrovne vytriedenia komunálnych odpadov zaradená v pásme x>60 %. Z tohto vyplýva, že obec zaplatí  v roku 2024 za uloženie komunálnych odpadov 11,-€ za tonu týchto odpadov.

 

 

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x (%)

Sadzba za príslušný rok v eurách za tonu

 

%

2019

2020

                 2021 a
       nasledujúce roky

1

 x ≤ 10

17

26

                  33

2

10 < x ≤ 20

12

24

30

3

20 < x ≤ 30

10

22

27

4

30 < x ≤ 40

8

13

22

5

40 < x ≤ 50

7

12

18

6

50 < x ≤ 60

7

11

15

7

x > 60

7

8

11

           

 

Zber komunálneho a triedeného odpadu

Od 1.9.2014 v našej obci funguje triedený zber odpadu. Zbiera sa papier, plast a kovové obaly, bioodpad podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Sklo je možné uložiť do zelených zvonových kontajnerov, rozmiestnených po obci.

Prosíme občanov, aby dodržiavali zloženie odpadov pri triedení. Ak budú mať domácnosti väčšie množstvo plastov a papiera – môžu dávať plast aj do vriec a vyložiť spolu s nádobou (papier dávať buď do papierových alebo kartónových krabíc, alebo môžu tento papier zviazať a vyložiť vedľa nádoby na papier).

Komunálny odpad sa vyváža raz za dva týždne v piatok. Prosíme občanov, aby si nádoby na komunálny alebo triedený odpad vykladali deň vopred, alebo v  ranných hodinách, nakoľko zberová spoločnosť začína zber odpadu  od 6:00 hod.

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Od 27.2.2017 sa začalo s vyvážaním „Biologicky rozložiteľného odpadu“. PZO upozorňuje občanov, aby do hnedých nádob nevhadzovali plasty, papier, sklo a iné komunálne odpady, čo spôsobuje nemalé komplikácie pri spracovaní tohto odpadu.

Ďalej chceme požiadať občanov, aby zelený odpad, ktorý je umiestnený na skládkach Bio odpadov v obci, delili na mäkký (buriny, trávy, kôrovie z kukurice a pod.) a tvrdý odpad (haluzina) – čím sa výrazne urýchli drvenie, zníži sa opotrebenie stroja a ušetria sa náklady PZO (teda aj našej obce).  Aj pri tomto odpade Vás žiadame o čistou odpadu – teda bez plastov, kovov, skla a iných komunálnych odpadov.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Trieďme odpad, oplatí sa to Veľkosť: 915.6 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2019
Poplatky_za_odpad_plagat_A4 Veľkosť: 2.25 MB Formát: pdf Dátum: 30.6.2021
Plagat_Co_kam_patri Veľkosť: 652.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.10.2021
Komunálne a drobné stavebné odbady z obce za rok 2021 Veľkosť: 959.8 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2022
Plagat_stlaceny odpad je dobry odpad_A4 Veľkosť: 610.7 kB Formát: pdf Dátum: 30.5.2022
Zvozový kalendár 2023 Veľkosť: 290 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2022
A4_10 pravidiel cierna Veľkosť: 15 MB Formát: jpg Dátum: 14.12.2022
Komunálne a drobné stavebné odpady za rok 2022 Veľkosť: 1.35 MB Formát: pdf Dátum: 4.4.2023
Zvozový kalendár na rok 2024 Veľkosť: 292.1 kB Formát: pdf Dátum: 21.12.2023
Spôsob zberu a poplatky rok 2023 Veľkosť: 285.5 kB Formát: pdf Dátum: 23.4.2024
Komunálne a drobné stavebné odpady obce 2023 Veľkosť: 848 kB Formát: pdf Dátum: 23.4.2024