Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Jednota dôchodcov na Slovensku (JDS)

Jednota dôchodcov na Slovensku /JDS/ vznikla v roku 1990. V zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. je občianskym združením. Je nezávislá samostatná právnická osoba. Do jej postavenia a činnosti môžu štátne orgány zasahovať len v medziach zákona. Združuje občanov staršieho veku – dôchodcov bez rozdielu národnosti, politickej príslušnosti, náboženstva a sociálneho pôvodu.

Organizácia najmä:

– chráni práva a oprávnené požiadavky dôchodcov na spravodlivé a dôstojné dôchodkové zabezpečenie, zdravotnú a sociálnu starostlivosť
– pomáha pri príprave občanov na život a prácu v dôchodkovom veku
– sleduje vývoj životnej úrovne dôchodcov a navrhuje príslušné opatrenia
– poskytuje sociálnu, zdravotnú a právno-poradenskú pomoc svojim členom
– podieľa sa na organizovaní zdravotnej, rekondičnej, kúpeľnej a rekreačnej, športovej a turistickej starostlivosti o dôchodcov
– pomáha pri realizácii celoživotného vzdelávania a podporuje kultúrno-spoločenské aktivity seniorov
– je členom medzinárodných organizácií seniorov EURAG (Európska organizácia starších ľudí ) a EEFC (Európsky ekonomický a sociálny výbor )

JDS v súčasnosti združuje  98 684 členov v  1 154  ZO JDS. Organizačnými celkami JDS sú okresné organizácie /72/, krajské organizácie /8/ a Ústredie JDS v Bratislave.

Viac o našej organizácii sa dozviete na internetovej stránke: http://jds.sk/