Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.

Viac o kompetenciách obecného zastupiteľstva sa dozviete v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Poslanci obecného zastupiteľstva vo volebnom období 2022-2026

 

Ing. Martin Beňo, zástupca starostu obce, Vinárska 855/5, č.t. 0918 639 958, 
e-mail: mastabsro@gmail.com

V súlade s § 25 ods. 7 zákona č. 369/1990 Zb. určuje starosta obce zástupcovi starostu mesačnú odmenu vo výške 300,- €.

 

Mgr. Matej Rehák, ,Rastislavova 221/154, č.t. 0903 584 033, 
e-mail: matej.rehak1@gmail.com 


Ing. Milan Cabánek, Kajsa II. 1119/12, č.t. 0911 569 742, 
e-mail: cabanek.mino@gmail.com


Ing. Mária Macánková, Ciolkovského 869/21, č.t. 0905 712 428, 
e-mail:macankova.maria@gmail.com 


Martin Zelenaj, Počašie 1214/20, č.t. 0911 290 696, 
e-mail: martin.zelenaj@gmail.com


Peter Pagačovič, Kajsa II. 1153/10A, č.t. 0905 306 641, 
e-mail:peter.pagacovic@centrum.sk


Ing. Stanislav Šantavý, Počašie 782/54, č.t. 0907 434 030, 
e-mail:stanosantavy@gmail.com

 

Petra Obuchová, Rastislavova 312/344, č.t. 0905 823 620,

e-mail:obuchovapetra@azet.sk

 

 

 

Milan Ďurček, Radošinska 1246/22, č.t.

 

 

Členovia obecnej rady :  Ing. Martin Beňo

                                             Ing. Milan Cabánek

                                             Mgr. Matej Rehák

Poverenie  poslanca :     Obecné zastupiteľstvo  v Lužiankach podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, odst. 5 piata veta  a odst. 6 tretia veta Zákona o obecnom zriadení  poveruje poslanca  Ing. Milana Cabáneka za podmienok  v citovaných ustanoveniach Zákona o obecnom zriadení zvolať zasadnutie obecného zastupiteľstva.

Sobášiaci : Jozef Bojda 

                    Ing. Martin Beňo

 

Zoznam členov komisií pri obecnom zastupiteľstve

 

1/ komisia stavebná - Ing. Martin Beňo
Členovia: 

2/ komisia kultúrna - Martin Zelenaj
Členovia

3/ komisia pre životné prostredie – Peter Pagačovič
Členovia

4/ komisia športu - Ing. Stanislav Šantavý
Členovia

5/ komisia pre spoluprácu s podnikateľskými subjektami aj rozvoj podnikania – Milan Ďurček
Členovia: 

6/ komisia finančná, rozpočtová a správy majetku obce – Ing. Mária Macánková
Členovia: 

7/ komisia dopravná a požiarnej prevencie - Ing. Milan Cabánek
ČlenoviaZbislav Oťapka, Martin Cocher

8/ komisia sociálnej a zdravotnej starostlivosti - Mgr. Matej Rehák
Členovia: 

9/ komisia školská a mládeže –  Petra Obuchová
Členovia: 

10/ komisia na ochranu verejného záujmu - Ing. Mária Macánková

 

Rozdelenie rajónov v obci Lužianky

 

Poslanec Ulice
Ing. Martin  Beňo Vinárska ulica Vodárenská
 Pri trati  Tatranská
Hlohovecká ulica Edisonova
Rastislavova – od Ferenitu po križovatku so Závodníkovou
Mgr.Matej Rehák Závodníkova Rastislavova ulica od križovatky so Závodníkovou po križovatku s Kajsa I.

Ing. Milan Cabánek

Kajsa I. Kajsa II.
Rastislavova od križovatky s Kajsa I. po križovatku s Kajsa II
Ing. Mária  Macánková  Korytovská – oba smery Ciolkovského ulica
                           Marhuľová ulica                               Jahodová ulica
                           Gaštanová ulica                               Golfová ulica
                           Topoľová ulica                               Brezova ulica
                            Liesková ulica                               Slivková ulica
                            Višňová ulica                                Malinová ulica
                            Javorová ulica  

Rastislavova ulica od križovatky s Kajsa II. po železničný most

Peter Pagačovič Rastislavova ulica od železničného mosta po kostol Sasinkova ulica
Nejedlého Horákova
Milan Ďurček Kaplanova Mesačná
Švantnerova ulica Rastislavova od kostola po cintorín
Petra Obuchová Obežná Prúdova
Rastislavova ulica od cintorína po Zbehy + ulica na Holotke
Martin Zelenaj Športová Venušina
Na Ihrisko Radošinská 
Počašie 
Ing. Stanislav Šantavý Teslova Dunajského
Urbanova Pod Hliníkom
Hronského

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Zásady odmeňovania poslancov, členov rady, predsedov a členov komisií obce Lužianky Veľkosť: 133.3 kB Formát: pdf Dátum: 16.4.2019