Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Obecná polícia

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení obecného zastupiteľstva a rozhodnutí starostu obce.

Obecnú políciu zriaďuje a ruší obec všeobecne záväzným nariadením.
 
Náčelníka obecnej polície na návrh starostu vymenúva a odvoláva obecné zastupiteľstvo.
 
Obecná polícia objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje osobitný predpis, prejednáva v blokovom konaní priestupky ustanovené podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch.
 
Viac o kompetenciách obecnej polície sa dozviete v zákone č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.
 
Náčelník obecnej polície: Zbislav Oťapka