Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Školstvo

Z čias obnovenia fary v Zbehoch v roku 1706 sa o základné vzdelanie mládeže našej obce starala tunajšia cirkevná ľudová škola, vzdialená na pol hodinu chôdze, kde od polovice minulého storočia učil Ján Kučera. Od roku 1884 vznikla jednotriedna filiálka tejto školy priamo v Šarlužkách a prvým miestnym učiteľom sa stal Anton Hankoczy. Do roku 1906 bola škola jednotriedna a vyučoval v nej jeden učiteľ. V rokoch 1907 - 1928 sa rozšírila na dvojtriednu školu, v ktorej vyučovali dvaja učitelia. Zo školskej kroniky vieme, že v roku 1907 bolo v našej obci 150 žiakov v spomínaných v dvoch triedach. Ročníky III. - VI. chodili do školy dopoludnia a ročníky I. - II. odpoludnia. Roku 1934 - 1945 bola škola už šesťtriedna so šiestimi učiteľmi.

V Šarlužky - Kajsa postavili rímskokatolícku ľudovú školu v roku 1884. Tá fungovala až do roku 1945. Po roku 1946 bola premenovaná na Národnú školu. V roku 1947 mala 5 tried. Od 1.9.1947 bola zriadená v obci Zbehy Obvodná stredná škola (mešťanka) pre obvod Zbehy, Čakajovce, Andač. Osemročná škola sa v roku 1961 premieňa na Základnú deväťročnú školu (ZDŠ). 
Pre žiakov na Kajsy bola od 1.9.1953 v budove bývalého statkára Czobora zriadená dvojtriedna národná škola pre ročníky I. - IV. patriace pod riaditeľstvo školy v Lužiankach. Od 1.9.1954 sa na Kajsy zriadila samostatná dvojtriedna NŠ Lužianky – Kajsa. Od 1.9.1958 nastúpil do funkcie riaditeľa školy Ladislav Kolenčík, ktorý pracoval v tejto funkcii až do zániku školy na Kajsy 1961. Vtedy sa dala do užívania 17- triedna škola v Lužiankach. 
Nakoľko pre rozrastajúce sa Lužianky potrebovali novú a väčšiu školu, štát postavil základnú školu. V školskom roku 1969/70 sa na náboženskú výchovu prihlásilo 409 detí. V roku 1971/72, keď bola náboženská výchova v prvej a ôsmej triede zrušená (aj v deviatej) a keď v Nitre bol tvrdý boj proti náboženstvu počet prihlásených žiakov klesal.

Z ústneho poznania sa dozvedáme, že vznik Materskej škôlky (MŠ) v Lužiankach sa viaže s rokom 1947. Počas svojej existencie bola MŠ umiestnená na rôznych miestach. 
Na Kajsy bola MŠ od roku 1956 v budove bývalého statkára Czobora. Po vybudovaní v “akcii Z” bola odovzdaná do užívania v roku 1981 nová budova MŠ, do ktorej chodia deti z celých Lužianok. V tejto budove je zabezpečené aj stravovanie pre deti MŠ i pre žiakov ZŠ.

V súčasnosti je obec Lužianky zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou. Bližšie informácie o vzdelávaní a aktivitách sa dozviete na jej internetovej stránke.