RSS Obec Lužianky http://luzianky.sk RSS kanál obce Obec Lužianky sk info@moderneobce.sk Copyright 2022 Zber vianočných stromčekov http://luzianky.sk/novinka/27492/n 27492 Zber  vianočných stromčekov 12. januára 2022 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2022/vianoce2_ae32a5_md_34aafb_md_4c3551_sm.jpg Lekáreň zatvorená http://luzianky.sk/novinka/27242/n 27242 Lekáreň zatvorená http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/administ_53f98b_md_b2f5c0_sm.png OZNAM ZŠ a MŠ http://luzianky.sk/novinka/26823/n 26823 Oznam  Riaditeľka ZŠ a MŠ Lužianky oznamuje rodičom!!!!!!!!!!!!!!!! http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/deti_7c7ba8_md_bfdcb1_sm.jpg OZNAM - Obecného úradu , čerpanie dovolenky, príspevok, zberný dvor. http://luzianky.sk/novinka/26839/n 26839 Oznamy ,   Obecného úradu - počas vianočných sviatkov - čerpanie dovolenky, príspevok, zberný dvor. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/i_4333544_f4abd3_md_f4feaf_md_c3b34b_md_6fd3fd_md_9a7a45_sm.jpg Štatút Obce Lužianky http://luzianky.sk/novinka/26750/n 26750 1, Štatút Obce Lužianky schválený OZ http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_5eb31b_md_158ac0_sm.jpg Rokovací poriadok http://luzianky.sk/novinka/26751/n 26751 Rokovací poriadok schválený OZ http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_976135_md_6f2075_sm.jpg Zmena režimu prevádzky MHD http://luzianky.sk/novinka/26687/n 26687 Zmena režmu prevádzky MHD od 06.12.2021 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/slovak_lines_85a2f5_md_cf18ef_md_18323f_sm.jpg OZNAM - Nálepky na vývoz odpadu a zvozový kalendár na rok 2022 http://luzianky.sk/novinka/26691/n 26691 Oznam -  Nálepky na vývoz komunálneho odpadu na rok 2022 a zvozový kalendár na rok 2022 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/odpad-kose-separovanie-smeti_ceb04e_md_4c7d7b_md_90ce77_sm.jpg Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o Miestnych daniach http://luzianky.sk/novinka/26694/n 26694 Dodatok č.1 k VZN č.3/2015 o miestnych daniach http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_5eb31b_md_daad04_sm.jpg Kanalizácia Obce Lužianky - III.Etapa-3.časť Vestník VO http://luzianky.sk/novinka/26593/n 26593 Uverejnenie do vestníka VO https://www.uvo.gov.sk/vestnik/oznamenie/detail/533208?page=1&limit=20&sort=datumZverejnenia&sort-dir=DESC&ext=0&cisloOznamenia=&text=&year=0&dzOd=&dzDo=&cvestnik=&doznamenia=-1&dzakazky=-1&dpostupu=-1&mdodania=&kcpv=&opb=&szfeu=&flimit=-1&nobstaravatel=&nzakazky=   http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/kanalizacia_f9c898_md_a8e8b9_md_bca3ad_md_a0486b_sm.jpg