RSS Obec Lužianky http://luzianky.sk RSS kanál obce Obec Lužianky sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Oznámenie o začatí stavebného konania s upustením od ústneho pojednávania. http://luzianky.sk/sprava/21421/n 21421 O Z N Á M E N I E - Verejná vyhláška http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_9a70cf_sm.jpg Oznámenie o začatí kolaudačného konania a pozvanie na ústne pojednávanie a miestne šetrenie http://luzianky.sk/sprava/21422/n 21422 Verejná vyhláška http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_976135_md_f3330c_md_f1549b_md_d9e5b0_sm.jpg Slovak Telekom, Lužianky I. etapa - verejná vyhláška http://luzianky.sk/sprava/20939/n 20939 č.j. 411/2021-36-01-Vr http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_3cfdfc_md_5d8191_md_820786_md_23f175_md_2c86a5_md_f7001c_sm.jpg Slovak Telekom, Lužianky II. etapa - verejná vyhláška http://luzianky.sk/sprava/20941/n 20941 č.j. 412/2021-33-01-Vr    http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_976135_md_f3330c_md_f1549b_sm.jpg Platobný terminál http://luzianky.sk/sprava/20942/n 20942 Oznamujeme občanom, že na obecnom úrade je od 01. 04. 2021 možné platiť aj platobnou kartou. Minimálna výška platby je 5,-€. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/peniaze-mena-euro_d47168_sm.jpg Veľkonočný pozdrav http://luzianky.sk/sprava/20752/n 20752   http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/pozdrav_171c0f_sm.jpg 1. riadne zasadnutie OZ v roku 2021 http://luzianky.sk/sprava/20123/n 20123 Oznámenie občanom: 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach sa uskutoční 24. marca 2021 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/i_4333544_f4abd3_md_f4feaf_md_c3b34b_md_6fd3fd_md_b757ac_sm.jpg Memorandum o spolupráci http://luzianky.sk/sprava/19780/n 19780 na príprave Integrovanej územnej stratégie udržateľného mestského rozvoja "Nitra" http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_976135_md_f3330c_sm.jpg Orange Slovensko http://luzianky.sk/sprava/19777/n 19777 Oznam http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/info1_857918_sm.jpg Materská škola - oznam http://luzianky.sk/sprava/19308/n 19308 Vážení rodičia http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/deti_7c7ba8_md_4b6f6a_md_8b30f9_sm.jpg