RSS Obec Lužianky http://luzianky.sk RSS kanál obce Obec Lužianky sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Verejná vyhláška - rozhodnutie http://luzianky.sk/novinka/24724/n 24724 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie  "Kanalizácia obce Lužianky - III etapa" http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_916cc3_md_ebb6d8_sm.jpg Upozornenie http://luzianky.sk/novinka/24661/n 24661 Dnes 10.09.2021 v čase 12.00 sa uskutoční skúška sirén. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/info1_857918_md_2e5556_sm.jpg OZNAM http://luzianky.sk/novinka/24662/n 24662 Svetový čistiaci deň !!!!!! http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/smetne_nadoby_d5e01b_md_3dd164_md_31dc58_sm.jpg Rozhodnutie http://luzianky.sk/novinka/24611/n 24611 Rozhodnutie - Inšpekcia životného prostredia Lakovňa http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_204ee1_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny http://luzianky.sk/novinka/24545/n 24545 Prerušenie distribúcie elektrickej energie 22.9. a 24.9.2021 viď. prílohy http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/elektrina-stlpy-podvecer_d6ec34_sm.jpg Oznámenie o voľnom pracovnom mieste - asistent učiteľa (100%) http://luzianky.sk/novinka/24271/n 24271 Základná škola s materskou školou , Sasinkova 1 , 951 41 Lužianky odáva do pozornosti voľné pracovné miesto - asistent učiteľa (100%) http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/dieta-priroda-listy-jesen_37fdd5_sm.jpg Verejná vyhláška - oznámenie http://luzianky.sk/novinka/24172/n 24172 Verejná vyhláška - oznámenie "Kanalizácia obce Lužianky - III. etapa" http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_097bf0_sm.jpg Verejná vyhláška -Územné rozhodnutie http://luzianky.sk/novinka/24191/n 24191 Verejná vyhláška  - Územné Rozhodnutie  -Zmena umiestnenia stavby http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_930a17_sm.jpg Deň zdravia s Nutričnou akadémiou http://luzianky.sk/novinka/24062/n 24062 Deň zdravia s Nutričnou akadémiou ! 17.8.2021 v spoločenskej sále KD Lužianky o 16.30 hod. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/doktor-lekar-abulancia_c4556f_sm.jpg Verejná vyhláška - Stavebné povolenie http://luzianky.sk/novinka/23974/n 23974 Verejná vyhláška - Stavebné povolenie http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_976135_md_c67a4c_sm.jpg