RSS Obec Lužianky http://luzianky.sk RSS kanál obce Obec Lužianky sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Kultúrne podujatie - Lužianska fazuľa - 23.8.2020 http://luzianky.sk/sprava/7324/n 7324 Spevácka skupina Lužiančanka  http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/fazule_aaff2d_sm.jpg Futbalový turnaj internacionálov http://luzianky.sk/sprava/12968/n 12968 1. augusta 2020 o 13:00 h. na futbalovom ihrisku v Lužiankach http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/futbal-lopta_b53bb1_sm.jpg Oznam o výskyte ochorenia COVID-19 http://luzianky.sk/sprava/12919/n 12919 Ochorenie COVID-19 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/covid_19_8c962f_md_0f5759_sm.jpg Zdravotné stredisko MUDr. Grafenau - oznámenie občanom http://luzianky.sk/sprava/12862/n 12862 MUDr. Grafenau oznamuje, že od 20.7.2020 do 25.7.2020 sa neordinuje. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/doktor-lekar-abulancia_6ae2b7_md_b8c62a_md_fab8bd_sm.jpg Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín http://luzianky.sk/sprava/12704/n 12704 Dreviny rastú na pozemku parc. č. 1375/38 a 1375/23 v kat. úz. Lužianky http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_5eb31b_sm.jpg Kultúrna komisia - oznam http://luzianky.sk/sprava/12639/n 12639 Oznam pre občanov  http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/i_4333544_f4abd3_md_f4feaf_md_47efe5_sm.jpg Voľba prísediacich na Okresný súd Nitra http://luzianky.sk/sprava/12601/n 12601 Oznam pre občanov http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/i_4333544_f4abd3_md_f4feaf_md_33bdee_md_5cd862_md_a6aef8_sm.jpg VZN č. 1/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Lužianky http://luzianky.sk/sprava/12575/n 12575 Všeobecné záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli: 24.6.2020  http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_3cfdfc_md_5d8191_md_820786_md_caa575_sm.jpg Kontaktné body - informačné kancelárie poskytujú občanom viaceré služby http://luzianky.sk/sprava/12514/n 12514 Potrebujete bezplatnú pomoc, poradenstvo právnika, psychológa, sociálneho pracovníka www.prevenciakriminality.sk   http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/eu-europska-unia_b5fb51_sm.jpg Rozhodnutie č. 17742/2020/SV/45885 http://luzianky.sk/sprava/12509/n 12509 Ministerstvo dopravy a výstavby SR http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_976135_sm.jpg