RSS Obec Lužianky http://luzianky.sk RSS kanál obce Obec Lužianky sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznámenie o obmedzení dodávky pitnej vody http://luzianky.sk/sprava/12092/n 12092 Dňa 3.6.2020 od 01:00 hod. do 03:00 hod. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/voda-pohar_2ae4b0_md_59091f_sm.jpg Oznam - zdravotné stredisko http://luzianky.sk/sprava/12047/n 12047 MUDr. Grafenau oznamuje, že od 25.5.2020 do 30.5.2020 sa neordinuje. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/doktor-lekar-abulancia_6ae2b7_md_b8c62a_sm.jpg Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia http://luzianky.sk/sprava/11950/n 11950 Opatrenia od 20. mája 2020 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/covid_54835f_sm.jpg Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na vybrané stavby SZO http://luzianky.sk/sprava/11921/n 11921 Obec Lužianky zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu spoločných zariadení a opatrení (PD SZO) v rámci ukončeného projektu komplexných PÚ.  http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/vykres_-_vo_pd_d18ca4_sm.jpg Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019 http://luzianky.sk/sprava/11820/n 11820 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 18 .05. 2020   http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_49a35f_md_96566d_md_4e6f8a_sm.jpg Návrh VZN č.1/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Lužianky http://luzianky.sk/sprava/11755/n 11755 Návrh všeobecného záväzného  nariadenienia http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_49a35f_md_96566d_md_541e68_sm.jpg Oznámenie o obmedzení dodávky pitnej vody http://luzianky.sk/sprava/11713/n 11713 Dňa 19.5.2020 od 00:00 hod. do 20.5.2020 do 03:00 hod. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/voda-pohar_2ae4b0_md_f0dc13_sm.jpg Upovedomenie o obsahu odvolania http://luzianky.sk/sprava/11630/n 11630 č. OU-NR-OVBP2-2020/020334-002 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_49a35f_md_ccf2c1_sm.jpg Zber elektroodpadu a nebezpečného odpadu http://luzianky.sk/sprava/11534/n 11534 V stredu 13. mája 2020  http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/odpad-triedenie-eko-separovanie_020028_sm.jpg Zápis detí do materskej školy http://luzianky.sk/sprava/11517/n 11517 Zápis do našej materskej školy bude prebiehať elektronicky alebo poštou. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/deti_7c7ba8_sm.jpg