RSS Obec Lužianky http://luzianky.sk RSS kanál obce Obec Lužianky sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Fašiangová veselica a pochovávanie basy 22.2.2020 http://luzianky.sk/sprava/9424/n 9424 Starosta obce v spolupráci s kultúrnou komisiou Vás pozývajú na batôžkovú zábavu. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/karneval-maska_0ca6b5_md_151e9e_sm.jpg Valentínsky beh Agrokomplexom 2020 - 15.2.2020 http://luzianky.sk/sprava/9420/n 9420 Oslávte Valentína pohybom na čerstvom vzduchu v prostredí Relax Parku Agrokomplex.   http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/beh-sport-zdravie-ludia_74d6a9_sm.jpg Rozhodnutie č. : OU-NR-PLOI-2020/002840, v Nitre 24.1.2020 http://luzianky.sk/sprava/9288/n 9288 Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, pozemkové oddelenie, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_f09d32_md_b3c183_sm.jpg Oznámenie - Orezy a výruby http://luzianky.sk/sprava/9195/n 9195 Orezy a výruby v zákonnom ochrannom pásme el. vedení NN, VN a VVN pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/konare_ae03fc_md_06247e_sm.jpg Regionálny Plán udržateľnej mobility NSK http://luzianky.sk/sprava/9192/n 9192 Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Záverečné stanovisko č. OU-NR-OSZP2-2019/022482,2020/003596 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_436102_sm.jpg Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania č. 4376/2019-1261-01-Vr http://luzianky.sk/sprava/9104/n 9104 Obec Lužianky, Verejná vyhláška http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_047ae1_md_0324c1_sm.jpg Sánkovačka a lyžovačka - Donovaly sa kvôli zlému počasiu presúva na 8.2.2020 http://luzianky.sk/sprava/9090/n 9090 Starosta obce Lužianky v spolupráci s kultúrnou komisiou Vás pozývajú na akciu:   http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/sankovacka_a_lyzovacka_625848_sm.jpg Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/008901-3 http://luzianky.sk/sprava/9093/n 9093 Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_f09d32_md_61aaaf_sm.jpg Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat http://luzianky.sk/sprava/9058/n 9058 Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/kohut-sliepka-farma_600810_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny 16.1.2020 http://luzianky.sk/sprava/9006/n 9006 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/elektrina-stlpy-podvecer_b5ebaa_sm.jpg