RSS Obec Lužianky http://luzianky.sk RSS kanál obce Obec Lužianky sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Vývoz odpadu po 1.8.2021 http://luzianky.sk/sprava/23692/n 23692 Pozor zmena vo vývoze odpadu po 1.8.2021 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/smetne_nadoby_d5e01b_md_3dd164_sm.jpg Verejná vyhláška - oznámenie http://luzianky.sk/sprava/23520/n 23520 Verejná vyhláška - OZNÁMENIE  o platnosti Zásad umiestnenia nových pozemkov v obvode projektu JPÚ v kat.území Lužianky, lokalita Diely I. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/dedinka-priroda-slovensko_943ad1_md_0ff523_md_f80899_md_cd7612_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny http://luzianky.sk/sprava/23522/n 23522 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/elektrina-stlpy-podvecer_943a78_md_a65871_md_b13090_sm.jpg Verejná vyhláška - oznámenie http://luzianky.sk/sprava/23355/n 23355 Verejná vyhláška Oznámenie "stavebné úpravy RD a prístavba" http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_f09d32_md_b3c183_md_c40d3f_md_89e6e8_md_e077fc_sm.jpg Hudobno - zábavné popoludnie http://luzianky.sk/sprava/23182/n 23182 Hudobno - zábavne popoludnie 25.7.2021 o 17.00 hod. " Pozor zmena miesta podujatia" Podujatie sa uskutoční v Kultúrnom dome Lužianky , Rastislavova 266/275 z dôvodu očakávania búrok!!!!!!!!!! http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/karneval-maska_0ca6b5_md_151e9e_md_c1ddb1_sm.jpg Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie http://luzianky.sk/sprava/23120/n 23120 Verejná vyhláška -  územné rozhodnutie "INS_B2B_FTTx_NR_Lužianky_II_Rastislavova" _Lužianky,Nitra -Mlynárce http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_976135_md_670d8c_sm.jpg Verejná vyhláška - oznámenie http://luzianky.sk/sprava/23129/n 23129 Verejná vyhláška - Oznámenie - "Sasinkova ulica - Prestavba ( rekonštrukcia ) MK a výstavba chodníka" http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_bd7ae7_md_5eb31b_md_d2eac1_sm.jpg Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva http://luzianky.sk/sprava/23002/n 23002 Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 28.06.2021 o 17.30 hod. v budove Obecného úradu Lužianky. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/i_4333544_f4abd3_md_f4feaf_md_c3b34b_md_6fd3fd_md_134651_sm.jpg Verejná vyhláška - oznámenie http://luzianky.sk/sprava/22961/n 22961 Verejná vyhláška - oznámenie http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/zmluva-dohoda-podpis_dca624_md_3cfdfc_md_5d8191_md_820786_md_23f175_md_d48cb9_md_374b57_sm.jpg Kanalizácia III. etapa - 2.časť http://luzianky.sk/sprava/22982/n 22982 Kanalizácia III.Etapa - 2.časť http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2021/kanalizacia_f9c898_md_a8e8b9_md_bca3ad_md_f1e820_sm.jpg