RSS Obec Lužianky http://luzianky.sk RSS kanál obce Obec Lužianky sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Uzatvorená Venušina ulica http://luzianky.sk/sprava/7620/n 7620 Oznam občanom http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/bager-oprava-cesta-obmedzenie_695b15_sm.jpg Pozvánka na posedenie "Október - mesiac úcty k starším" http://luzianky.sk/sprava/7560/n 7560 Mesiac úcty k starším 2019 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/dochodca-ruky-penzia_ab8199_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny 15.10.2019 http://luzianky.sk/sprava/7525/n 7525 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/elektrina-stlpy-podvecer_943a78_md_60ced8_md_bef903_sm.jpg Oznam - zdravotné stredisko http://luzianky.sk/sprava/7511/n 7511 MUDr. Grafenau oznamuje, že v piatok 11. októbra 2019 nebude ordinovať. Zastupuje MUDr. Rathouský v Pohraniciach od 7:30 do 12:00 hod.   http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/doktor-lekar-abulancia_ce5ebe_md_bcd023_md_4805b9_sm.jpg Rozhodnutie č. OU-NR-PLO-2019/017831-027 http://luzianky.sk/sprava/7436/n 7436 Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor povoľuje pozemkové úpravy formou jednoduchých pozemkových úprav. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/dedinka-priroda-slovensko_943ad1_md_0ff523_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny 4.10.2019 http://luzianky.sk/sprava/7367/n 7367 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/elektrina-stlpy-podvecer_32ea4c_md_2fd524_sm.jpg Kultúrne podujatie - Lužianska fazuľa http://luzianky.sk/sprava/7324/n 7324 Spevácka skupina Lužiančanka  http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/priroda-jesen-listy_eaff34_sm.jpg Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ 23.septembra 2019 http://luzianky.sk/sprava/7297/n 7297 Starosta obce pozýva občanov na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční v pondelok 23. septembra 2019 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/i_4333544_f4abd3_md_f4feaf_md_33bdee_md_16b147_sm.jpg Rozhodnutie - Prerušenie stavebného konania č. OU-NR-OVBP2-2019/030006-004 http://luzianky.sk/sprava/7290/n 7290 Okresný úrad Nitra http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_688ee4_sm.jpg Rozhodnutie o odvolaní č. OU-NR-OCDPK-2019/041167-002 http://luzianky.sk/sprava/7231/n 7231 Okresný úrad Nitra, Rozhudnutie o odvolaní R. Cerulíka http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_400340_sm.jpg