RSS Obec Lužianky http://luzianky.sk RSS kanál obce Obec Lužianky sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania č. 4376/2019-1261-01-Vr http://luzianky.sk/sprava/9104/n 9104 Obec Lužianky, Verejná vyhláška http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_047ae1_md_0324c1_sm.jpg Sánkovačka a lyžovačka - Donovaly 1.2.2020 http://luzianky.sk/sprava/9090/n 9090 Starosta obce Lužianky v spolupráci s kultúrnou komisiou Vás pozývajú na akciu:   http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/sankovacka_a_lyzovacka_625848_sm.jpg Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/008901-3 http://luzianky.sk/sprava/9093/n 9093 Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/zmluva-dohoda-podpis_f09d32_md_61aaaf_sm.jpg Veterinárne opatrenia na kontrolu chorôb zvierat http://luzianky.sk/sprava/9058/n 9058 Nariadenie Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Nitra http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/kohut-sliepka-farma_600810_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny 16.1.2020 http://luzianky.sk/sprava/9006/n 9006 Prerušenie distribúcie elektriny - oboznámenie verejnosti http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/elektrina-stlpy-podvecer_b5ebaa_sm.jpg JPÚ Lužianky - pozvánka - verejná vyhláška http://luzianky.sk/sprava/8989/n 8989 Ustanovujúce zhromaždenie združenia účastníkov pozemkových úprav - dňa 22. 01. 2020 o 16:00 hod. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2020/radny_dokument_26d600_md_807dc4_sm.jpg Dovolenka na Obecnom úrade počas vianočných sviatkov http://luzianky.sk/sprava/8760/n 8760 Oznamujeme spoluobčanom, že od 23.12.2019 do 6.1.2020 bude Obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania riadnej dovolenky. Ďakujeme za porozumenie a prajeme Vám pokojné a požehnané vianočné sviatky. http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/background_b6e331_sm.jpg Lužianske novinky http://luzianky.sk/sprava/8702/n 8702 December 2019 http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/vianoce-stromcek_161f6a_sm.jpg Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020 http://luzianky.sk/sprava/8694/n 8694 Obec Lužianky http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/odpad-kose-separovanie-smeti_00e208_sm.jpg Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. OU-NR-OSZP3-2019/043204-02/F47 http://luzianky.sk/sprava/8600/n 8600 Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 94901 Nitra http://luzianky.sk/data/news/luzianky.sk/2019/zmluva-dohoda-podpis_6eb58b_md_5d20c5_sm.jpg