Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Kultúra

Kultúrno - spoločenský život vždy bol a aj zostal prirodzenou túžbou a potrebou slovenského národa. Ani stáročný útlak a maďarizácia nedokázali z nášho ľudu vymazať jeho zvyky a tradície. Tie sa zachovali v ľudových piesňach, básňach, povestiach a ústnom podaní.

phoca_thumb_l_p1140772_1

Až po vzniku prvej republiky sa môže v tomto smere konštatovať rozvoj a posun kultúry dopredu.
V prípade našej obce zohrali podstatnú úlohu učitelia a zanietení nadšenci. Divadlá nacvičovali žiaci, dospelí, učitelia. Ochotníci navštevovali aj iné obce, kde zožali nejeden úspech. Divadlá sa hrávali v zimnom období a po nich nasledoval tzv. „rozhlas“. To znamenalo, že sa vo forme piesní vykričali verejné tajnosti, ktoré sa odohrali v obci. Pomocou tohto rozhlasu sa darilo naprávať charakter občanov, ktorí svojim nesprávnym správaním narúšali pokoj v obci.

phoca_thumb_l_dozinkov_slavnosti._1jpg

Kino - film boli v minulosti skoro jediná pravidelná kultúra v obci. Najskôr v roku 1953 - pojazdné kino, ktoré spravovala Osveta a potom štátny film. V tomto podniku boli zamestnaní: Olšanský, p. Poláček. Bola výhoda, že obec bola medzi prvými, kde sa s premietaním začalo. V roku 1956 sa dalo do prevádzky stabilné kino v budove „U Beka“ s priľahlým názvom „Lužan“. Vo vedení bol p. Olšanský. Po jeho odstúpení v roku 1965 prevzali vedenie kina Poláčikovci. Tí v kine pracovali až kým nenastúpila televízia.

Dokončením stavby kultúrneho domu v roku 1967 sa kultúrne a spoločenské dianie v obci presunulo do týchto priestorov.

Významnou mierou sa na činnosti a rozvoji kultúrno - spoločenského života v našej obci podieľali spolky, združenia, záujmové organizácie, ktoré tu pôsobili. Občania sa v nich združovali - organizovali podľa záujmu a spoločenských aktivít.

phoca_thumb_l_dozinkov_slavnosti._2

V našej obci pôsobili alebo pôsobia:
- telovýchovná jednota (1926 – 1927)
- Jednota spotrebné družstvo (prvé potravné družstvo založené v roku 1899)
- základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov /ZO SZZ/ (rok založenia sa datuje 1966)
- Jednota dôchodcov (vznikla v roku 1995)
- slovenský zväz poľovného združenia (PZ Berbecíny Lužianky)
- chovatelia poštových holubov (v roku 1968 vzniká ako samostatná organizácia)
- Červený kríž (založenie v roku 1948)
- Slovenský zväz žien (prvé pokusy v roku 1952)
- drobnochovatelia (1955)
- dobrovoľný hasičský zbor (podľa ústneho podania bola organizácia založená už okolo roku 1910)