Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Vývoz odpadu

Poplatky za odvoz komunálneho odpadu v roku 2020

Nálepky pre odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 si môžete zakúpiť ročné, alebo polročné za novú cenu (ročná 62,40 €, polročná 31,20 €) od 7. januára 2020.

Cena jednorazového lístka na vývoz komunálneho odpadu je 2,40 €.

Upozorňujeme občanov, ktorí vlastnia 240 l nádobu, že je potrebné na túto skutočnosť upozorniť pracovníčku obecného úradu pri kúpe nálepky. Cena nálepky na 240 l nádobu na celý rok je 124,80 €, polročná 62,40 €. V prípade, že kupujete jednorázové smetné lístky na 240 l nádobu, je potrebné si zakúpiť na jeden vývoz dva kusy lístkov.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lužiankach na svojom zasadnutí dňa 12. 12. 2019 schválili poskytnutie príspevku 3 ks lístok na vývoz komunálneho odpadu v roku 2020 zdarma občanovi s trvalým pobytom v obci Lužianky, ak dovŕšil 70 a viac rokov života k 31. 12. 2019, v prípade manželského páru si nárok uplatní jeden z nich. Ďalej OZ odsúhlasilo poskytnutie príspevku 3 ks lístkov pre držiteľov ZŤP do 70 rokov, maximálne v počte 3 ks lístkov na domácnosť. Lístky si môžete prevziať od  3. februára 2020 na Obecnom úrade v Lužiankach. Pri preberaní lístkov je potrebné predložiť občiansky preukaz a preukaz ZŤP.

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lužiankach prerokovali a schválili poskytnutie príspevku 3 ks lístkov s vrecami na vývoz komunálneho odpadu v roku 2020 zdarma, rodičovi - občanovi s trvalým pobytom v obci Lužianky, ktorý sa stará o dieťa do dovŕšenia 2 rokov veku dieťaťa k 31.12. 2020.

 

Prevádzková doba na zbernom dvore

Prevádzkový čas zberného dvora:

apríl - október

streda od 10:00 do 18:00 hod.
piatok od 13:00 do 17:00 hod.
sobota od 10:00 do 14:00 hod.

november - marec

streda od 10:00 do 16:00 hod.
piatok od 13:00 do 16:00 hod.
sobota od 10:00 do 14:00 hod.

Obecný úrad poskytuje občanom možnosť vývozu bio odpadu zo záhrad na zberný dvor. Cena vývozu jednej vlečky za malotraktor je 5,-€. Vývoz je potrebné prísť osobne nahlásiť na obecný úrad a zaplatiť do pokladne príslušnú čiastku. Bio odpad si občan vyloží pred svoju nehnuteľnosť, odkiaľ ho poverení pracovníci odvezú.

 

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi

Od 27.2.2017 sa začalo s vyvážaním „Biologicky rozložiteľného odpadu“. PZO upozorňuje občanov, aby do hnedých nádob nevhadzovali plasty, papier, sklo a iné komunálne odpady, čo spôsobuje nemalé komplikácie pri spracovaní tohto odpadu.

Ďalej chceme požiadať občanov, aby zelený odpad, ktorý je umiestnený na skládkach Bio odpadov v obci, delili na mäkký (buriny, trávy, kôrovie z kukurice a pod.) a tvrdý odpad (haluzina) – čím sa výrazne urýchli drvenie, zníži sa opotrebenie stroja a ušetria sa náklady PZO (teda aj našej obce).  Aj pri tomto odpade Vás žiadame o čistou odpadu – teda bez plastov, kovov, skla a iných komunálnych odpadov.

 

Zber komunálneho a triedeného odpadu

Od 1.9.2014 v našej obci funguje triedený zber odpadu. Zbiera sa papier, plast a kovové obaly, bioodpad podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Sklo je možné uložiť do zelených zvonových kontajnerov, rozmiestnených po obci.

Prosíme občanov, aby dodržiavali zloženie odpadov pri triedení. Ak budú mať domácnosti väčšie množstvo plastov a papiera – môžu dávať plast aj do vriec a vyložiť spolu s nádobou (papier dávať buď do papierových alebo kartónových krabíc, alebo môžu tento papier zviazať a vyložiť vedľa nádoby na papier).

Komunálny odpad sa vyváža každý nepárny týždeň v piatok. Prosíme občanov, aby si nádoby na komunálny alebo triedený odpad vykladali deň vopred, alebo v  ranných hodinách, nakoľko zberová spoločnosť začína zber odpadu  od 6.00 hod.

 

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Trieďme odpad, oplatí sa to 915.6 kB pdf 6.12.2019
Zvozový kalendár 2020 26.6 kB pdf 7.1.2020
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020 342.5 kB pdf 10.2.2020