Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Príspevok na vývoz odpadových vôd

Dátum: 16.07.2019
Autor: Obec Lužianky
Príspevok na vývoz odpadových vôd

Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schválilo občanom, v časti kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť, poskytnutie finančnej čiastky za vývoz žumpy.

Nárok na finančný príspevok má občan po vyrovnaní záväzkov voči obci  a  po predložení hodnoverného dokladu (faktúra+doklad o zaplatení faktúry, registračný blok) o vývoze žumpy, na ktorom sa bude nachádzať adresa domácnosti a priezvisko jedného z občanov, ktorý majú na tejto adrese trvalý pobyt. 

Uznesenie č.14 /2020 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo požiadavku občanov z časti obce Lužianky, kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť a schvaľuje, poskytnutie finančnej čiastky vo výške 20,- EUR, občanovi s trvalým pobytom v obci, po vyrovnaní záväzkov voči obci a po predložení hodnoverného dokladu o vývoze žumpy.
Počet príspevkov je stanovený podľa prepočtu spotreby vody na obyvateľa a podľa počtu občanov s trvalým pobytom na adrese domácnosti.
Občania si môžu uplatniť preplácanie dokladov za vývoz nasledovne :
Domácnosť s počtom občanov / 1 rok :
1 občan = 3 vývozy / za rok
2 občania = 6 vývozov / za rok
3 občania = 10 vývozov / za rok
4 občania = 12 vývozov / za rok
5 občania = 15 vývozov / za rok

Uznesenie č.15 /2020 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo požiadavku občanov z časti obce Lužianky, kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť a schvaľuje poskytnutie finančnej čiastky vo výške 20,- EUR, občanovi , ktorý vlastní nehnuteľnosť v obci Lužianky a nevyužíva ju na podnikateľské účely, alebo ubytovacie služby po vyrovnaní záväzkov voči obci a po predložení hodnoverného dokladu o vývoze žumpy.
Počet príspevkov na vývoz sa v tomto prípade stanovuje maximálne na 3 vývozy žumpy za rok. Nie je možné kombinovať poskytnutie príspevku s inou osobou, ktorá má trvalý pobyt v uvedenej nehnuteľnosti.