Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Zámer predaja pozemkov hodného osobitného zreteľa

Dátum: 28.02.2022
Autor: Obec Lužianky
Zámer predaja pozemkov  hodného osobitného zreteľa

Zámer predaja pozemkov hodného osobitného zreteľa

a, pozemok p.č. 97  "E" na LV 1698

Uznesenie č. 9/2022 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach

 

      Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo  žiadosť o odkúpenie parcely reg. „E“ č. 97 na LV č. 1698 – druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m² a berie túto žiadosť na vedomie. Obec zverejní zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že pozemok je dlhodobo v užívaní COOP Jednota, nehnuteľnosť je susedným pozemkom s pozemkami vo vlastníctve žiadateľa a nie je naň priamy vstup z komunikácie – iba cez iný pozemok žiadateľa.  Záujemca predloží ZP na ocenenie prevádzanej nehnuteľnosti a uhradí všetky náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy ako aj poplatku na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

b, pozemok p.č.188/1 "E" na LV č.1698

Uznesenie č. 11/2022 Obecného zastupiteľstva v Lužiankach

 

            Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach prerokovalo  žiadosť o odkúpenie časti parcely reg. „E“ č. 188/1 na LV č. 1698 – druh pozemku ostatná plocha o výmere 37 m2  (reg. „C“ č. 188/43 o výmere 37m2 – zastavaná plocha a nádvorie) a berie túto žiadosť na vedomie. Žiadatelia predložili GP č. 277/2021 vyhotovený Ing. Vladimírom Sabom, GEO-EKON, s.r.o., Ulica poľovníkov 458.3/4, 949 01 Nitra, IČO: 46 448 276 dňa 17,12.2021. Obec zverejní zámer previesť majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí. Osobitný zreteľ je zdôvodnený skutočnosťou, že pozemok je dlhodobo v užívaní manželov Bročkových, nehnuteľnosť je susedným pozemkom s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa a nachádza sa v oplotenej časti ich nehnuteľností. Záujemcovia predložia ZP na ocenenie prevádzanej nehnuteľnosti a uhradia všetky náklady na vyhotovenie kúpnej zmluvy ako aj poplatku na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.