Oslavujú: Konštantín Zajtra: Ľuboslav(a)

Poslanci Obecného zastupiteľstva v Lužiankach na svojom zasadnutí dňa 30.novembra 2012 schválili poskytnutie príspevku - 5 ks lístkov na vývoz komunálneho odpadu v roku 2013 zdarma občanovi s trvalým pobytom v obci Lužianky, ak dovŕšil 70 a viac rokov života k 31. decembru 2012, v prípade manželského páru si nárok uplatní jeden z nich.

Ďalej OZ odsúhlasilo poskytnutie príspevku 5 ks lístkov pre držiteľov ZŤP do 70 rokov, maximálne v počte 5 ks lístkov na domácnosť.

Lístky si môžete prevziať od 14. januára 2013 na Obecnom úrade v Lužiankach. Pri preberaní lístkov je potrebné predložiť občiansky preukaz a preukaz ZŤP.

Starosta obce pozýva občanov na šieste riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa 30. novembra 2012 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach.

Pozývame občanov na ochotnícke divadelné predstavenie do sály KD v Lužiankach v nedeľu 11.11.2012 o 15:00 hodine.

Autorom divadelnej hry Nevesta zo žalára je kňaz Elzeár Jakubík (1901-1983). Hra v 4 dejstvách ponúka tradičný obraz boja dobra proti zlu a intrigám. Ako to býva, aj tu zvíťazí dobro nad zlom a láska mladých ľudí.

Oznamujeme občanom, že v súčasnosti sa vykonáva zber starých jódových profylaktík od obyvateľov, ktoré boli distribuované v roku 2007.

Zber tabliet sa uskutoční od 6.11.2012 do 26.11.2012 na Obecnom úrade v Lužiankach, každý deň počas pracovnej doby.

Nové balenia jódových profylaktík sa vydávať nebudú z dôvodu vyradenia našej obce z ochranného pásma atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

 

Oznamujeme občanom, že v piatok 2.11.2012 bude Obecný úrad v Lužiankach zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Pozvánka na V. riadne zasadnutie OZ v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2012 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach.


Vážení spoluobčania,

Komisia životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach si dovoľuje touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na akcii jesenné upratovanie našej obce.

Poďakovanie patrí starostovi obce pánovi Jozefovi Bojdovi, pedagógom a žiakom Základnej školy s materskou školou, mladým rómskym spoluobčanom, zúčastneným spoločenským a záujmovým organizáciám – Poľovníckemu združeniu BERBECÍNY, Holubárom, Miestnej jednote dôchodcov, Speváckej skupine LUŽIANČANKA, Miestnej organizácii záhradkárov, Dobrovoľnému hasičskému zboru, ako aj všetkým občanom, ktorí sa zapojili do tejto akcie.

 

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com