Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rozhodnutie o ustanovení znalca JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - č. OU-NR-PLO-2019/017831

Rozhodnutie o ustanovení znalca JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - č. OU-NR-PLO-2019/017831
Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra ustnanovil v rámci konania JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. znalca, ktorý ohodnotí pôvodné nehnuteľnosti...

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor, Štefánikova trieda 69, 94901 Nitra ustnanovil v rámci konania JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. znalca, ktorý ohodnotí pôvodné nehnuteľnosti vlastníkov v obvode projektu. Znalecký posudok bude vyhotovený po právoplatnosti uvedeného rozhodnutia. Vlastníci budú o hodnote svojich pozemkov informovaní v rámci výpisov z registra pôvodného stavu. 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Rozhodnutie o ustanovení znalca JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. 41.7 kB pdf 25.11.2019