Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov 16.11.2019

Rozmiestnenie veľkoobjemových kontajnerov  16.11.2019
V sobotu 16. 11. 2019 sa v obci uskutoční zber odpadu. Veľkoobjemové kontajnery budú ráno rozmiestnené na obvyklých stanovištiach. Na každom stanovišti bude len jeden kontajner.

- pri detskom ihrisku na Rastislavovej ulici (autoškola Macko)

- pri zelenej krčme na Rastislavovej 128

- oproti COOP Jednota na Korytovskej ulici

- na Korytovskej ulici pri bytovkách

- pri základnej škole

- na Nejedlého ulici

- pri cintoríne v centre dediny

- na Obežnej ulici

- na ulici Počašie

- na Radošinskej ulici (pri transformátore)

- na Teslovej ulici (pri nádobe na sklo a textil)

Po naplnení budú kontajnery odvezené. Občania si môžu zvyšný odpad odviesť na zberný dvor.