Obec Lužianky
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Príspevok na vývoz odpadových vôd

Príspevok na vývoz odpadových vôd
Obecné zastupiteľstvo v Lužiankach schválilo občanovi s trvalým pobytom v obci, v časti kde nie je vybudovaná kanalizačná sieť, poskytnutie finančnej čiastky 20,- € za jeden vývoz žumpy.

Nárok na finančný príspevok má občan po vyrovnaní záväzkov voči obci  a  po predložení hodnoverného dokladu (faktúra+doklad o zaplatení faktúry, registračný blok) o vývoze žumpy, na ktorom sa bude nachádzať adresa domácnosti a priezvisko jedného z občanov, ktorý majú na tejto adrese trvalý pobyt. 

Občania si môžu uplatniť preplácanie dokladov za vývoz nasledovne :

1 občan s trvalým pobytom    =   3 vývozy /  za rok

V roku 2019 sa bude preplácať polovica vývozov.