Obec Lužianky
Dokončite nákup. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík
V košíku máte v cene

Nálepky na II. polrok 2019

Nálepky na II. polrok 2019
Upozorňujeme občanov, ktorí si zakúpili nálepku na vývoz komunálneho odpadu len na I. polrok 2019, aby si v týchto dňoch kúpili nálepku aj na II. polrok 2019.

V prípade nezakúpenia nálepky a neoznačenia smetnej nádoby na II. polrok 2019 Vám komunálny odpad nebude vyvezený.