Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Predmet zákazky: Vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav k.ú. Lužianky, lokalita Diely.