Obec Lužianky

VV Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2019/009303-03/F47, Nitra 6.5.2019 Vybudovanie vodnej stavby "Kanalizácia obec Lužianky - III. etapa"

VV Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2019/009303-03/F47, Nitra 6.5.2019 Vybudovanie vodnej stavby
VV Rozhodnutie č. OU-NR-OSZP3-2019/009303-03/F47, Nitra 6.5.2019 Vybudovanie vodnej stavby "Kanalizácia obec Lužianky - III. etapa"