Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Oznámenie o začatí stavebného konania

Oznámenie o začatí stavebného konania
VV Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia č.j. OU-NR-OSZP3-2019_009303-02_F47 v Nitre 29.1.2019 (Kanalizácia obec Lužianky - III. etapa) - časť