Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa - podávanie

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa - podávanie
Daňové  priznania  z  nehnuteľnosti: tel. č. 037/64 10 181, mail: dane@luzianky.sk 

Každý daňovník, u ktorého v priebehu roku 2020 nastali zmeny vo vlastníctve nehnuteľností, alebo  iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane, je povinný najneskoršie do 31.1.2021 podať priznanie k dani z nehnuteľností a predložiť doleuvedené doklady na Obecnom úrade v Lužiankach. Tlačivá na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľností sú zverejnené na konci tohto článku,  aj na stránke Obce Lužianky v sekcii: Na stiahnutie /Tlačivá – Ostatné tlačivá:  Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa,...

Daňové priznanie môžete podať aj elektronicky prostredníctvom elektronickej služby.

Možné zmeny vo vlastníctve nehnuteľností sú:

1.Predaj nehnuteľnosti. Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti.

2.Kúpa nehnuteľnosti. Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby skutočnú výmeru zastavanej plochy.

3.Dedičstvo. Predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve – na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľnosti dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

4.Darovanie. Predložiť rozhodnutie vydané Správou katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva  k nehnuteľnosti

5.Stavebný pozemok. Predložiť právoplatné stavebné povolenie.

6.Kolaudácia stavby. Predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán – prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby.

7.Odstránenie stavby. Rozhodnutie o odstránení stavby a potvrdenie o neexistencii stavby vydané stavebným úradom.

8.Zmena užívania stavby. Predložiť doklad o zmene užívania stavby.

9.Zmena charakteru pozemku

10.Dražba. Predložiť osvedčenie o priebehu dražby.

 

Iné zmeny rozhodujúce pre správne určenie dane sú:

Nadobudnutie preukazu ZŤP a ZŤP-S

Predložiť fotokópiu preukazu vydaného najneskôr v roku 2020.

Osoby osamelo žijúce nad 70 rokov. Predložiť občiansky preukaz.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Ppriznanie k nehnuteľnosti 1023.6 kB pdf 13.1.2021