Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Projekt JPÚ Lužianky, lokalita Diely I.

Projekt JPÚ Lužianky, lokalita Diely I.
Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje register pôvodného stavu v obvode projektu JPU Lužianky, lokalita Diely I.

Každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, doručí Okresný úrad Nitra výpis z registra pôvodného stavu do vlastných rúk.

Okresný úrad Nitra zároveň zaslal všetkým známym vlastníkom dotazník k zásadám umiestnenia nových pozemkov.           

Zhotoviteľom projektu je spoločnosť ENVI-GEOS, s.r.o., Cabajská 11/14, 94901 Nitra.