Obec Lužianky
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Voľba prísediacich na Okresný súd Nitra

Voľba prísediacich na Okresný súd Nitra
Oznam pre občanov

Obec Lužianky žiada občanov, ktorí majú záujem o funkciu prísediaceho na Okresnom súde Nitra uvedenú v ust. §139 Zák. č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby sa nahlásili na obecný úrad do 15.7.2020.

Za prísediaceho môže byť zvolený každý občan SR, ktorý

  • v deň zvolenia dosiahol najmenej 30rokov,
  • je spôsobilý na právne úkony a zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prisediaceho,
  • je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu bude riadne vykonávať,
  • má trvalý pobyt na území SR,
  • súhlasí so svojou voľbou k určitému súdu.