Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ 12.decembra 2019
SÚBOR

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ 12.decembra 2019

09.12.2019
Starosta obce pozýva občanov na 5. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach,...
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
SÚBOR

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Lužianky na I. polrok 2020
Rozhodnutie č.:OU-NR-OVBP2-2019/030006-012
SÚBOR

Rozhodnutie č.:OU-NR-OVBP2-2019/030006-012

27.11.2019
Verejná vyhláška - Rozhodnutie
Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Lužianky
SÚBOR

Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými...

Všeobecné záväzné nariadenie
Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
SÚBOR

Návrh VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Všeobecne záväzné nariadenie
Kolaudačné rozhodnutie č. UHA-DUaI-7103/2019-006-Ing.Dá
SÚBOR

Kolaudačné rozhodnutie č. UHA-DUaI-7103/2019-006-Ing.Dá

15.11.2019
Mesto Nitra, Štefánikova trieda 60
Návrh rozpočtu - rok 2020
SÚBOR

Návrh rozpočtu - rok 2020

08.11.2019
Návrh
Rozhodnutie o odvolaní R. Cerulíka č. OU-NR-OCDPK-2019/046697-002
SÚBOR

Rozhodnutie o odvolaní R. Cerulíka č. OU-NR-OCDPK-2019/046697-002

31.10.2019
Okresný úrad Nitra, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií
Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ  23.septembra 2019
SÚBOR

Pozvánka na 4. riadne zasadnutie OZ 23.septembra 2019

20.09.2019
Starosta obce pozýva občanov na 4. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach,...
Rozhodnutie - Prerušenie stavebného konania č. OU-NR-OVBP2-2019/030006-004
SÚBOR

Rozhodnutie - Prerušenie stavebného konania č....

19.09.2019
Okresný úrad Nitra
Rozhodnutie o odvolaní č. OU-NR-OCDPK-2019/041167-002
SÚBOR

Rozhodnutie o odvolaní č. OU-NR-OCDPK-2019/041167-002

13.09.2019
Okresný úrad Nitra, Rozhudnutie o odvolaní R. Cerulíka
Rozhodnutie č. 2919/2019-635-03-Žá, Lužianky 14.8.2019
SÚBOR

Rozhodnutie č. 2919/2019-635-03-Žá, Lužianky 14.8.2019

14.08.2019
ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s.r.o., Kasárenská 1594/49, Senica - žiadosť o vydanie rozhodnutia na...
Rozhodnutie č. 2918/2019-634-03-Žá
SÚBOR

Rozhodnutie č. 2918/2019-634-03-Žá

12.08.2019
ArcelorMittal Gonvarri Nitra, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica - žiadosť o vydanie rozhodnutia...
Rozhodnutie č. 5912-25764/2019/Čás/375180116/Z2-SP, Nitra 11.7.2019
SÚBOR

Rozhodnutie č. 5912-25764/2019/Čás/375180116/Z2-SP, Nitra...

07.08.2019
Slovenská inšpekcia životného prostredia, Mariánska dolina 7, 94901 Nitra
Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie č. SP2437/2019-010-Ing. Ki, Nitra 22.7.2019
SÚBOR

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie č. SP2437/2019-010-Ing....

24.07.2019
Mesto Nitra, Mestský úrad v Nitre, Štefánikova trieda 60, Nitra
VV Rozhodnutie č. OU-NR-OCDPK-2019/034979, Nitra 19.7.2019
SÚBOR

VV Rozhodnutie č. OU-NR-OCDPK-2019/034979, Nitra 19.7.2019

23.07.2019
Okresný úrad Nitra, Odbor dopravy a pozemných komunikácií
VV Rozhodnutie č. UHA-DUaI-6266/201/-009Ing.Dá, Nitra 11.7.2019
SÚBOR

VV Rozhodnutie č. UHA-DUaI-6266/201/-009Ing.Dá, Nitra 11.7.2019

19.07.2019
Povolenie na predčasné užívanie stavby pred odovzdaním"Príprava strategického...
Rozhodnutie č. UHA-DUaI-6265/2019-006-Ing.Dá
SÚBOR

Rozhodnutie č. UHA-DUaI-6265/2019-006-Ing.Dá

03.07.2019
Rozhodnutie, Mesto Nitra, 25.6.2019
Výzva na predloženie cenovej ponuky
SÚBOR

Výzva na predloženie cenovej ponuky

27.06.2019
Predmet zákazky: Vypracovanie a vykonanie projektu jednoduchých pozemkových úprav...
Rozhodnutie č. OU-NR-OCDPK-2019/030409
SÚBOR

Rozhodnutie č. OU-NR-OCDPK-2019/030409

25.06.2019
Okresný úrad Nitra, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nitra