Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Upovedomenie o obsahu odvolania
SÚBOR

Upovedomenie o obsahu odvolania

06.05.2020
č. OU-NR-OVBP2-2020/020334-002
Oznámenie o začatí  územného  konania na zmenu územného rozhodnutia č.2 , upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania.
SÚBOR

Oznámenie o začatí územného konania na zmenu územného...

28.04.2020
Verejná vyhláška č.265/2020-01-Žá  " Kanalizácia obce  Lužianky...
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „ Nitra – prepojenie vodovodu priemyselný park Sever – Lužianky  “
SÚBOR

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby „ Nitra – prepojenie...

27.04.2020
Verejná vyhláška č.j.:311/2020-66-02-Vr
Verejná vyhláška Územné rozhodnutie
SÚBOR

Verejná vyhláška Územné rozhodnutie "OK SPS Nitra"

14.04.2020
Územné rozhodnutie o umiestnení stavby: líniová stavba - elektronická...
Územné rozhodnutie SP 1537/2020-006-Ing. Br
SÚBOR

Územné rozhodnutie SP 1537/2020-006-Ing. Br

01.04.2020
Sklad, školiace centrum IREKS ENZYMA
Verejná vyhláška - Oznámenie o zámere schváliť R-ÚSES okresu Nitra
SÚBOR

Verejná vyhláška - Oznámenie o zámere schváliť R-ÚSES okresu...

23.03.2020
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia pri ohrození verejného zdravia
SÚBOR

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o...

10.03.2020
Rozhodnutie číslo:OLP/2405/84443 (Zákaz organizovať a usporadúvať podujatia športovej,...
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia
SÚBOR

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o...

10.03.2020
Rozhodnutie číslo: SHHSRVSU/2448/2020 (izolácia v domácom prostredí)
Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ v Lužiankach - 9.3.2020 o 17:00 hod.
SÚBOR

Pozvánka na 1. riadne zasadnutie OZ v Lužiankach - 9.3.2020 o...

04.03.2020
Starosta obce pozýva občanov na 1. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach,...
Verejná vyhláška Oznámenie č.j.: 311/2020-66-01-Vr
SÚBOR

Verejná vyhláška Oznámenie č.j.: 311/2020-66-01-Vr

03.03.2020
Nitra - prepojenie vodovodu priemyselný park Sever - Lužianky.
Upovedomenie o obsahu odvolania OU-NR-OVBP2-2020/008231-002
SÚBOR

Upovedomenie o obsahu odvolania OU-NR-OVBP2-2020/008231-002

28.02.2020
Okresný úrad Nitra odbor výstavby a bytovej politiky
Upovedomenie o obsahu odvolania č. OU-NR-OVBP2-2020/010715-002
SÚBOR

Upovedomenie o obsahu odvolania č. OU-NR-OVBP2-2020/010715-002

28.02.2020
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky
Žiadosť o stanovisko k správe o hodnotení strategického dokumentu
SÚBOR

Žiadosť o stanovisko k správe o hodnotení strategického...

27.02.2020
Obstarávateľ, Mesto Nitra, Štefánikova tr. 69, 950 06 Nitra, predložil dňa 25.02.2020...
Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019
SÚBOR

Zverejnenie úrovne vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019

25.02.2020
V obci Lužianky je úroveň vytriedenia komunálnych odpadov 36,85%.
Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2016
SÚBOR

Návrh dodatku č. 4 k VZN č. 1/2016

25.02.2020
O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej...
Regionálny Plán udržateľnej mobility NSK
SÚBOR

Regionálny Plán udržateľnej mobility NSK

23.01.2020
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie Záverečné stanovisko...
Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho rokovania č. 4376/2019-1261-01-Vr
SÚBOR

Oznámenie o začatí územného konania s upustením od ústneho...

15.01.2020
Obec Lužianky, Verejná vyhláška
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/008901-3
SÚBOR

Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č....

15.01.2020
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a bytovej politiky
Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020
SÚBOR

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu v roku 2020

13.12.2019
Obec Lužianky
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania č. OU-NR-OSZP3-2019/043204-02/F47
SÚBOR

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí kolaudačného konania č....

10.12.2019
Okresný úrad Nitra, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69,...