Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradná tabuľa

Verejná vyhláška č.: OU-NR-PLO1-2020/042559-004, v Nitre 26.11.2020
SÚBOR

Verejná vyhláška č.: OU-NR-PLO1-2020/042559-004, v Nitre...

30.11.2020
Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor
Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania na zmenu územného rozhodnutia
SÚBOR

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí územného konania na zmenu...

24.11.2020
č.j.: 1163 /2020-01-Žá, Nitra 24.11.2020
Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021
SÚBOR

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I....

23.11.2020
Obec Lužianky
Návrh rozpočtu na rok 2021
SÚBOR

Návrh rozpočtu na rok 2021

23.11.2020
Návrh rozpočtu na rok 2021 časť príjmy, časť výdavky.    Rekapitulácia...
Verejná Vyhláška Rozhodnutie č.: OU-NR-OVBP2-2020/018252-033, Nitra 23.11.2020
SÚBOR

Verejná Vyhláška Rozhodnutie č.: OU-NR-OVBP2-2020/018252-033,...

23.11.2020
Okresný úrad Nitra, odbor výstavby a batovej politiky
VV - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia.
SÚBOR

VV - Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a upustenie od...

26.10.2020
Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie
Oznámenie o možnosti nahliadnutia do spisového materiálu
SÚBOR

Oznámenie o možnosti nahliadnutia do spisového materiálu

22.09.2020
č. OU-NR-OVBP2-2020/018252-028
Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 3/2016
SÚBOR

Dodatok č. 5/2020 k VZN č. 3/2016

21.09.2020
Dodatok č. 5/2020 k VZN obce Lužianky č. 3/2016 o označovaní ulíc a iných...
Rozhodnutie č. 19411/2020/SV56684
SÚBOR

Rozhodnutie č. 19411/2020/SV56684

24.08.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Verejná vyhláška Zmena územného rozhodnutia
SÚBOR

Verejná vyhláška Zmena územného rozhodnutia "Kanalizácia obce...

14.08.2020
Územné rozhodnutie o zmene umiestnenia stavby č.j. 265/2020-03-Žá
Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3 ks drevín
SÚBOR

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania súhlasu na výrub 3...

03.07.2020
Dreviny rastú na pozemku parc. č. 1375/38 a 1375/23 v kat. úz. Lužianky
VZN č. 1/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Lužianky
SÚBOR

VZN č. 1/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce...

24.06.2020
Všeobecné záväzné nariadenie vyvesené na úradnej tabuli: 24.6.2020 
Rozhodnutie č. 17742/2020/SV/45885
SÚBOR

Rozhodnutie č. 17742/2020/SV/45885

19.06.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Pozvánka na 2. riadne zasadnutie OZ v Lužiankach - 22.6.2020 o 17:00 hod.
SÚBOR

Pozvánka na 2. riadne zasadnutie OZ v Lužiankach - 22.6.2020 o...

19.06.2020
Starosta obce pozýva občanov na 2. riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Lužiankach,...
Rozhodnutie, predĺženie platnosti právoplatného stavebného povolenia č. 549/2020-153-01-Žá
SÚBOR

Rozhodnutie, predĺženie platnosti právoplatného stavebného...

12.06.2020
Fortune Properties Pražská s.r.o.
Rozhodnutie č. 16311/2020/SV/39116
SÚBOR

Rozhodnutie č. 16311/2020/SV/39116

10.06.2020
Ministerstvo dopravy a výstavby SR sekcia výstavby, 810 05 Bratislava 15, Námestie slobody 6
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra
SÚBOR

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

04.06.2020
Obce Lužianky na II. polrok 2020
Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie na vybrané stavby SZO
SÚBOR

Výzva na predkladanie ponúk - Vypracovanie projektovej...

19.05.2020
Obec Lužianky zverejňuje výzvu na predkladanie ponúk na vypracovanie projektovej dokumentácie na...
Záverečný účet obce  a rozpočtové hospodárenie za rok 2019
SÚBOR

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019

18.05.2020
Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa : 18 .05. 2020  
Návrh VZN č.1/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území obce Lužianky
SÚBOR

Návrh VZN č.1/2020 o zákaze umiestnenia herní a kasín na území...

13.05.2020
Návrh všeobecného záväzného  nariadenienia