Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ v Lužiankach - 10.12.2020 o 17:00 hod.

Dátum: 08.12.2020
Autor: Obec Lužianky
Pozvánka na 5. riadne zasadnutie OZ v Lužiankach - 10.12.2020 o 17:00 hod.

Pozvánka

P O Z V Á N K A

 

     V zmysle § 13 ods. 4 písm. a/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

starosta obce zvoláva 

piate  riadne  zasadnutia   Obecného zastupiteľstva v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa

10. decembra  2020  o 17: 00  hod.

na Obecnom úrade v Lužiankach.

 

P r o g r a m :

 

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Schválenie programu rokovania
 3. Procedurálne otázky
 4. Informatívna správa starostu obce
 5. Kontrola plnenia uznesení
 6. Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na rok 2021 a viacročného rozpočtu obce Lužianky na roky 2022 – 2023
 7. Návrh na schválenie rozpočtu obce pre rok 2021 a viacročného rozpočtu na roky 2022-2023
 8. Návrh „Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2021“
 9. Návrh na schválenie zmlúv
 10. Oplotenie areálu materskej školy
 11. Návrh na schválenie dotácií  podľa VZN č. 4/2013 za činnosť v roku 2020
 12. Vyhodnotenie činnosti komisií pri OZ v Lužiankach a návrh finančného príspevku za činnosť
 13. Rôzne (lístky TKO pre občanov,   vrecia,  výška aktivačného príspevku na člena občianskeho združenia v roku 2021)
 14. Diskusia
 15. Návrh na uznesenie
 16. Záver

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.