Oslavujú: Etela Zajtra: Roman(a)

Pozývame občanov na ochotnícke divadelné predstavenie do sály KD v Lužiankach v nedeľu 11.11.2012 o 15:00 hodine.

Autorom divadelnej hry Nevesta zo žalára je kňaz Elzeár Jakubík (1901-1983). Hra v 4 dejstvách ponúka tradičný obraz boja dobra proti zlu a intrigám. Ako to býva, aj tu zvíťazí dobro nad zlom a láska mladých ľudí.

Oznamujeme občanom, že v súčasnosti sa vykonáva zber starých jódových profylaktík od obyvateľov, ktoré boli distribuované v roku 2007.

Zber tabliet sa uskutoční od 6.11.2012 do 26.11.2012 na Obecnom úrade v Lužiankach, každý deň počas pracovnej doby.

Nové balenia jódových profylaktík sa vydávať nebudú z dôvodu vyradenia našej obce z ochranného pásma atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice.

 

Oznamujeme občanom, že v piatok 2.11.2012 bude Obecný úrad v Lužiankach zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Pozvánka na V. riadne zasadnutie OZ v Lužiankach, ktoré sa uskutoční dňa 26. októbra 2012 o 17,00 hod. na Obecnom úrade v Lužiankach.


Vážení spoluobčania,

Komisia životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach si dovoľuje touto cestou poďakovať všetkým, ktorí sa zúčastnili na akcii jesenné upratovanie našej obce.

Poďakovanie patrí starostovi obce pánovi Jozefovi Bojdovi, pedagógom a žiakom Základnej školy s materskou školou, mladým rómskym spoluobčanom, zúčastneným spoločenským a záujmovým organizáciám – Poľovníckemu združeniu BERBECÍNY, Holubárom, Miestnej jednote dôchodcov, Speváckej skupine LUŽIANČANKA, Miestnej organizácii záhradkárov, Dobrovoľnému hasičskému zboru, ako aj všetkým občanom, ktorí sa zapojili do tejto akcie.

 

Komisia životného prostredia pri Obecnom zastupiteľstve v Lužiankach organizuje v sobotu

20. októbra 2012

jesennú brigádu, zameranú na upratovanie ulíc a verejných priestranstiev obce.

Stretnutie účastníkov bude 09:00 hod. pred Obecným úradom Lužianky.

Pripojte sa aj Vy, vážení spoluobčania k členom komisie, pracovníkom obce, spoločenským organizáciám, záujmovým organizáciám a pozbierajte prosíme papiere, odpadky na verejných priestranstvách v okolí Vašich domov. Pomôžete nám tak lepšie vyčistiť a skrášliť našu obec.

Veľkoobjemové kontajnery budú rozmiestnené na obvyklých stanovištiach. Nevhadzujte do nich nábytok, pneumatiky, elektrospotrebiče, televízory, chladničky, práčky, nebezpečný odpad, autobatérie, obaly z olejov a farieb.

Vopred ďakujeme za aktívnu účasť.

Rozmiestnenie kontajnerov:

· Teslova ulica (časť HOLOTKA)

· Radošinska ulica (Štang)

· Švantnerova ulica (pri kamennom moste)

· Obežná ulica

· Nejedlého ulica (pri zdravotnom stredisku)

· Pri starom cintoríne

· Kajsa I

· Korytovská ulica (pri pohostinstve KOCIAN)

· Tatranská ulica (pri detskom ihrisku)

· Vinárska ulica.

 

Vážení občania,

nálepky a lístky na vývoz komunálneho odpadu na rok 2013 si môžete zakúpiť v predstihu od 19. novembra 2012 do 21. decembra 2012. Nálepky si môžete zakúpiť ročné, alebo polročné za nezmenenú cenu (ročná 34,32 €, polročná 17,16 €). Cena jednorázového lístka na vývoz komunálneho odpadu je 1,32 €.  Upozorňujeme občanov, že na prvý januárový vývoz, je potrebné mať zakúpenú nálepku alebo lístok na vývoz komunálneho odpadu, nakoľko prvý vývoz nebude vykonaný zdarma.

Obec Lužianky pod patronátom VÚC Nitra poriadajú v nedeľu 28.10.2012 o 15,00 hod. v sále Kultúrneho domu v Lužiankach akciu Rok na dedine.

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com