Od 27.2.2017 sa začalo s vyvážaním Biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu. PZO chce upozorniť občanov, aby do hnedých nádob nevhadzovali plasty a iné komunálne odpady, čo nám spôsobuje nemalé komplikácie.

 

Ďalej chceme požiadať občanov aby zelený odpad, ktorý je umiestnený na skládkach Bio odpadov vo vašej obci delili na mäkký (buriny, trávy, kôrovie z kukurice...) a tvrdý odpad (haluzina) – čím sa výrazne urýchli drvenie, zníži sa opotrebenie stroja a ušetria sa náklady PZO (teda aj Vašej obce).  Aj pri tomto odpade Vás žiadame o čistou odpadu – teda bez plastov, kovov, skla...

 

Od 1.9.2014 sa začína so separovaným zberom. Zatiaľ sa bude zbierať papier, plast a komunálny odpad podľa nových harmonogramov.

So zvozom bio-odpadu sa začne od 1.10.2014 a to z dôvodu postupného nábehu na projekt. Čo sa týka zberu papiera, plastov a bio – odpadu – v prípade ak bude v týchto nádobách iný odpad, tak tieto nebudú pracovníkmi PZO vyvezené!!! Ak budú mať domácnosti väčšie množstvo plastov a papiera – môžu dávať plast aj do vriec a vyložiť spolu s nádobou. (papier dávať buď do papierových alebo kartónových krabíc, alebo môžu tento papier zviazať a vyložiť vedľa nádoby na papier)

Od 1.9.2014 sa začína aj s novým systémom zberu komunálneho odpadu, ktorý sa bude vyvážať موعد تداول اسهم اسواق المزرعه výhradne len zo zberných nádob!!! (nie z vriec a podobne). Ak jednotlivé domácnosti majú väčšie množstvo komunálneho odpadu je potrebné, aby si tieto domácnosti zabezpečili ďalšiu nádobu na komunálny odpad. Všetky nádoby na zmesový komunálny odpadu budú do konca tohto kalendárneho roka označené jednotnou identifikačnou nálepkou PZO.

Hospodárka zberného dvora - riktigt jobb hemifrån Eva Čentéšová (t. č. خيار ثنائي اختبار الروبوت 0911 288 259)

V súlade so schváleným VZN č. 128/2007 obec ku dňu جدول تخصيص اسهم اسمنت المدينه 1. 11. 2007 sprevádzkovala ربح الأموال ابلقمار zberný dvor a kompostovisko, ktoré sú umiestnené v časti وسطاء الفوركس الاستراليين Korytov. Ako prístupová komunikácia k areálu slúži komunikácia Korytovska z ulice Rastislavova.

Na zberný dvor obyvatelia obce Lužianky (fyzické osoby, nie podnikatelia) môžu pod dohľadom zamestnanca obce odovzdať http://investingtips360.com/?klaystrofobiya=%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%83%D8%B3&87b=8a استراتيجية فوركس bezplatne vytriedené druhy odpadov. Odpad môže dovážať len تداول الذهب العالمي osoba s trvalým pobytom v obci Lužianky, alebo تحليل الاسهم السعودية 2013 عذيب vlastník nehnuteľnosti v obci Lužianky, ktorý obci platí miestny poplatok za komunálny odpad.

 

Prihlasenie

Nové z diskusie

  • Žiadne príspevky na zobrazenie
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com